Werkwijze

Inzicht binnen 30 dagen

Goed debiteurenbeheer is voor ieder bedrijf noodzakelijk. Het is een feit dat gezonde bedrijven ten onder kunnen gaan aan debiteuren die de betalingstermijn steeds verder oprekken. Wanneer debiteuren ondanks alle pogingen, zoals bellen en schriftelijk sommeren, niet overgaan tot betaling ontstaat er een probleem. Is eenmaal gekozen voor de overdracht van de behandeling van de vordering aan een derde, dan is een veelgehoorde klacht dat ook dat incassotraject lang duurt.

Inzicht binnen 30 dagen

BKS IncassoB.V. richt zich er daarom op om binnen een periode van dertig dagen na overdracht van de vordering inzichtelijk te hebben gekregen of er betaald gaat worden of niet. Een groot gedeelte van de vorderingen wordt overigens binnen die periode betaald.

Wij proberen onze incassoprocedures zoveel mogelijk op uw debiteurenbeheer aan te laten sluiten. Om die reden bieden wij onze diensten veelal als maatwerk aan. U mag dan ook van ons verwachten dat wij u aanwijzingen geven over de inrichting van uw processen. Dit alles met als doel om uw debiteurenbeheer te verbeteren en er voor te zorgen dat de afschrijving op uw debiteuren steeds minder wordt.

Uw debiteur wordt binnen 24 uur na ontvangst van uw incassodossier schriftelijk gesommeerd tot betaling. Hierna volgt een uitgekiend traject waarbinnen uw debiteur schriftelijk, telefonisch en zelfs in persoon wordt benaderd. Uiteraard bieden wij uw debiteur daarnaast moderne oplossingen om te betalen.

Jarenlange ervaring is de basis van ons concept en dat zorgt er voor dat de handelingen van uw debiteur snel worden herkend en er effectief en daadkrachtig kan worden geacteerd.  Door strijdvaardig vast te houden aan het principe “pacta sunt servanda” worden meetbare resultaten geboekt.

Gerechtelijke traject

Helaas zal het in sommige gevallen noodzakelijk zijn om de gang naar een rechter te maken. Ook in die gevallen kan BKS Incasso B.V. u bijstaan. Door de samenwerking met ons zusterbedrijf Langelaar Klinkhamer Advocaten B.V. weet u zich altijd met de beste zorg omringd, zonder dat u vast zit aan een hoog uurtarief. Bovendien is het door de samenwerking met onze deurwaarder mogelijk om de kosten in het executietraject te maximeren.

Tot slot, het hele incassoproces, kunt u veilig aan ons toevertrouwen in de wetenschap, dat onze medewerkers goed zijn opgeleid en altijd handelen in het beste belang van onze klanten en om er voor te zorgen dat we werken aan het maximaliseren van uw kostenbesparing op incasso.

BKS Incasso B.V.: betrouwbaar, kundig, solide.