Collateral recovery

Nationaal en internationaal

Helaas ziet een groot aantal lease- en financieringsmaatschappijen zich soms geconfronteerd met de situatie dat objecten die juridisch eigendom zijn of waar een pandrecht op rust, worden gestolen, verduisterd of anderszins verdwijnen. Dat hierdoor een enorme schadepost ontstaat is evident. Ook in die gevallen staan wij u graag terzijde met onze expertise. Hetzelfde geldt voor de meer eenvoudiger situatie dat er sprake is van het uitblijven van betalingen.

Tijdens hun contact met uw klanten maken onze buitendienstmedewerkers gebruik van hun jarenlange ervaring. Zij trachten op een constructieve manier tot een oplossing te komen. Onze wijze van handelen leidt in de meeste situaties tot een snelle en positieve oplossing.

Nationaal en internationaal

Blijkt betalen niet meer mogelijk dan zullen wij overgaan tot recuperatie van het object.  Het gehele traject van het innemen van het object tot de afwikkeling van alle formaliteiten, wordt door ons —nationaal en internationaal— geheel verzorgd.