B2B Incasso

Persoonlijk contact is essentieel

Helaas komt het voor dat partijen niet betalen. Wij zijn gespecialiseerd in de verscheidene aspecten van het incasseren. Wij hebben oog voor de markt waarin u opereert. Een belangrijk punt is dat wij u de mogelijkheid bieden om aan te geven hoe u wenst dat uw klant benaderen. Deze differentiatie is uniek. BKS Incasso verzorgt geen B2C incasso’s, alleen B2B.

Persoonlijk contact

De dossierbehandelaars hebben zeer uitgebreide ervaring en ongeacht de hoogte van uw vordering wordt er altijd persoonlijk contact met uw debiteur opgenomen. Persoonlijk contact is essentieel en staat garant voor een gedegen, doeltreffende, praktijkgerichte en menselijke oplossing. Als een van de weinige incassobureaus hebben wij een eigen buitendienst.

BKS Incasso heeft tevens een eigen juridische dienst waar uw zaken in goede handen zijn. Binnen het wettelijk kader voert deze zelf de gerechtelijke procedures en verricht alle daaraan verbonden handelingen. BKS Incasso is een zustermaatschappij van Langelaar Klinkhamer Advocaten wat als voordeel heeft dat de zaken snel en adequaat worden opgepakt door onze collega’s. Daarnaast heeft BKS Incasso samenwerkingsverbanden met deurwaarders.

Uw geld binnen 24 uur

BKS Incasso heeft als regel dat betalingen binnen 24 uur worden overgemaakt naar uw rekening. Zo hoeft u niet langer op uw geld te wachten dan strikt noodzakelijk.

Als uitgangspunt geldt dat de vervuiler dient te betalen. Onze werkwijze is er dan ook zoveel mogelijk op gericht om de schuldenaar de kosten te laten betalen, dan wel zoveel mogelijk kostenneutraal te werken. Voor specifieke zaken bestaat de mogelijkheid om werk- en tariefafspraken te maken.

BKS Incasso: betrouwbaar, kundig en solide.