Debiteuren- & Bijzonder Beheer

Een gebrekkige cash flow is nog altijd een van de belangrijkste redenen waarom ondernemingen ten onder gaan. Reden waarom goed debiteurenbeheer zo belangrijk is. Het vraagt echter om gekwalificeerde medewerkers, een goede strategie en om een goed toegerust bedrijfsapparaat.

Meer over debiteurenbeheer

Incasso

Helaas komt het voor dat partijen niet betalen.  Wij zijn gespecialiseerd in de verscheidene aspecten van het incasseren. Wij hebben oog voor de markt waarin u opereert. Een belangrijk punt is dat wij u de mogelijkheid bieden om aan te geven hoe u wenst dat uw klant benaderen. Deze differentiatie is uniek.

Meer over Incasso

Rusland Desk

Zaken doen met Oost-Europese partners gaat vaak gepaard met hindernissen. Taalbarrières, culturele verschillen in het algemeen en verschillen in zakelijke cultuur in het bijzonder vergen extra aandacht in het zakelijk verkeer.

Meer over Rusland Desk

Waarom BKS-Incasso

BKS Incasso B.V. biedt gespecialiseerde ondersteuning op het gebied van receivables management zoals debiteurenbeheer, bijzonder beheer, collateral recovery, incasso en consultancy.

Daarnaast bieden wij oplossingen op het gebied van kredietverzekeringen en factoring. BKS Incasso B.V. is een zustermaatschappij van Langelaar Klinkhamer Advocaten en beschikt daardoor over een speciale Rusland desk.

Wij staan voor gedegen, doeltreffende en praktijkgerichte oplossingen, waarbij de korte communicatielijnen zorgen voor een snelle dienstverlening tegen een verantwoord tarief.

Pacta sunt servanda

Deze Latijnse uitdrukking staat voor “afspraken moeten gerespecteerd worden”. Het is een algemeen rechtsbeginsel dat van groot belang is in verschillende (internationale) rechtstakken. Dat is precies waar wij ons op richten: zorgen dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

BKS incasseert meer!