Debiteuren- & Bijzonder Beheer

Een gebrekkige cash flow is nog altijd een van de belangrijkste redenen waarom ondernemingen ten onder gaan. Reden waarom goed debiteurenbeheer zo belangrijk is. Het vraagt echter om gekwalificeerde medewerkers, een goede strategie en om een goed toegerust bedrijfsapparaat.

Meer over debiteurenbeheer

Incasso

Helaas komt het voor dat partijen niet betalen.  Wij zijn gespecialiseerd in de verscheidene aspecten van het incasseren. Wij hebben oog voor de markt waarin u opereert. Een belangrijk punt is dat wij u de mogelijkheid bieden om aan te geven hoe u wenst dat uw klant benaderen. Deze differentiatie is uniek.

Meer over Incasso

Buitenland Desk

Zaken doen met Europese partners kan gepaard gaan met hindernissen. Taalbarrières, culturele verschillen in het algemeen en verschillen in zakelijke cultuur in het bijzonder vergen extra aandacht in het zakelijk verkeer. Via ons netwerk hebben wij de expertise om u te ondersteunen bij het nastreven van uw Europese ambities. Hierbij zij uitdrukkelijk aangetekend dat wij ons enkel richten op landen binnen de EU en het VK.

Meer over Buitenland Desk

Waarom BKS-Incasso

BKS Incasso B.V. biedt gespecialiseerde ondersteuning op het gebied van receivables management zoals debiteurenbeheer, bijzonder beheer, collateral recovery, incasso en consultancy.

BKS Incasso B.V. werkt samen met een vast netwerk van gerechtsdeurwaarders en advocaten en beschikt ook de mogelijkheid om u in de EU en het VK te helpen.

Wij staan voor gedegen, doeltreffende en praktijkgerichte oplossingen, waarbij de korte communicatielijnen zorgen voor een snelle dienstverlening tegen een verantwoord tarief.

Pacta sunt servanda

Deze Latijnse uitdrukking staat voor “afspraken moeten gerespecteerd worden”. Het is een algemeen rechtsbeginsel dat van groot belang is in verschillende (internationale) rechtstakken. Dat is precies waar wij ons op richten: zorgen dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

BKS incasseert meer!