Tarieven

Graag maken wij met u een passende werkafspraak met een passende beloning

Tarieven incasso

Wij hanteren voor onze incassokosten ten aanzien van particulieren uiteraard de wettelijke tarieven. Bij dit tarief is het te berekenen percentage afhankelijk van de hoogte van de vordering, te weten:

Hoofdsom tot en met Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.500,– 15% over de hoofdsom € 375,–(min. € 40,–)
€ 5.000,– € 375,– + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,–) € 625,–
€ 10.000,– € 625,– + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,–_ € 875,–
€ 200.000,– € 875,– + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,–) € 2.775,–
Boven de € 200.000,– € 2.775,– + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,–) € 6.775,–

 

 

 

 

 

Met betrekking tot de incassokosten ten aanzien van vordering van bedrijven op bedrijven, hanteren wij de staffel van Rapport Voorwerk II:

Hoofdsom en rente Tarief (excl. BTW)
250 37
500 75
1.250 150
2.500 300
3.750 450
5.000 600
10.000 700
20.000 800
40.000 1.000
100.000 1.500
200.000 2.500
400.000 3.500
1.000.000 4.500
meer 5.500

Wij trachten voormelde tarieven te verhalen op uw debiteur. In het merendeel van de gevallen lukt het op die wijze om kostenneutraal te werken.

Graag maken wij met u een passende werkafspraak met een passende beloning. Staar u dan ook vooral niet blind op onze tarieven. Verlaat u op de expert, vertrouw op BKS Incasso B.V.!