Debiteurenbeheer & Bijzonder Beheer

Debiteurenbeheer & Bijzonder Beheer

Een gebrekkige cash flow is nog altijd een van de belangrijkste redenen waarom ondernemingen ten onder gaan. Reden waarom goed debiteurenbeheer zo belangrijk is. Het vraagt echter om gekwalificeerde medewerkers, een goede strategie en om een goed toegerust bedrijfsapparaat.

Wij bieden u de mogelijkheid om een deel van, of het gehele traject na facturatie over te nemen. Desgewenst verzorgen wij voor u de schriftelijke en telefonische sommaties, signaleren disputen en insolventie en houden uw stamgegevens up-to-date. Ook is het mogelijk om het debiteurenbeheer bij u op locatie te laten uitvoeren.

Soms komt  het voor dat de belangen zo belangrijk zijn dat een aparte behandeling noodzakelijk is. Denk aan  situaties dat de klantrelatie mogelijk zou worden verstoord door de vordering ter incasso aan te bieden. Ook in die gevallen ondersteunen wij u graag met ons bijzonder beheer. Voor u is het van het grootste belang dat uw facturen op tijd betaald worden en dat de relatie met uw klanten in stand blijft.

Als u uw debiteuren- en bijzonder beheer wilt overlaten aan een echte expert, kies dan voor  BKS Incasso.